Публикации

Историята и културата на Тракия – древна и съвременна – от Лазар Налбантов, III-та част

Изображение
  Продължение от част II Тракийски конник Статия от историка и народен певец Лазар Налбантов за културното и историческото наследство на древна и съвременна Тракия. Древна Тракия преживява бурни времена. Скоро Одриското царство пада и е завладяно първо от Филип Македонски, а след това от римляните. Когато Римската империя се разпада на Западна и Източна част, Тракия остава в границите на Източната римска империя, по-късно наречена Византия. Между 2-ри и 7-ми век от н.е. в Тракия има набези на готи, хуни, славянски плена и различни други племенни групи, докато накрая тракийската територия не се оказва под властта на българските владетели. Спори се и до днес за произхода на прабългарите, но има няколко сигурно факта за тях. Прабългари с имена Органа и Кубрат от рода Дуло, създават държава в края на 6 – началото на 7 век, която се нарича Велика България. Границите и са: на запад – река Днепър, на изток – река Кубан, на север – река Северски Донец, на юг – приморските области на Черно и Аз

Историята и културата на Тракия – древна и съвременна – от Лазар Налбантов, II-ра част

Изображение
Статия от историка и народен певец Лазар Налбантов за културното и историческото наследство на древна и съвременна Тракия. Продължение от I-ва част. Тракийските и други древни съкровища, които промениха историята на България и света. На първо място, разбира се, трябва да споменем уникалното панагюрско тракийско златно съкровище. То е открито случайно край Панагюрище през 1949 година, когато братя Дейкови копаят глина в двора на местната керамична фабрика. Съкровището поразява с изключителната си елегантност и сложност на изработката. Състои се от 9 съда с общо тегло над 6 килограма чисто злато – 4 ритона, 3 стомни, голяма амфора и разлят съд. Било е изработено преди около 2400 години. Панагюрското тракийско съкровище Учените смятат, че е принадлежало на високопоставен тракиец, може би на самият цар Севт III-ти. Оригиналът на съкровището е практически безценен, съкровището е наистина уникално. Най-интересна е голямата амфора, върху която има изобразени 7 човешки фигури, а дръжките и пре

Историята и културата на Тракия – древна и съвременна – от Лазар Налбантов, I-ва част

Изображение
  Паметник на Спартак в Сандански Статия от историка и народен певец Лазар Налбантов за културното и историческото наследство на древна и съвременна Тракия. Тракия и тракийското историческо и културно наследство вероятно са най-важният елемент от пъзела, който може да ни покаже цялостната картина на древните земи, върху които стъпва територията на съвременна България. Днес имаме доста точна карта на област Тракия, по-голяма част от която се намира на територията на България – над 60%, малко над 25% е на територията на Турция и около 10% е на територията на Гърция. Но в дълбока древност, преди повече от 2000 години, границите на Тракия са били други. Фактически, цялата земя на днешна България е била част от голямата древна Тракия. Под името “Тракия” по онова време народите са разбирали земите в границите от река Дунав на север до Егейско и Мраморно море на юг и от Черно море на изток до река Вардар на запад. В някои варианти на гръцката митология се среща магьосница на име “Тракия”, коя

Пълен текст на български на Санстефанския мирен договор с предговор от Лазар Налбантов

Изображение
Предговор от историка и народен певец Лазар Налбантов към пълния текст на Санстефанския прелиминарен мирен договор от 3 март 1878 година. Казано е, че народ, който не познава миналото си, няма бъдеще. Всички исторически документи, които касаят историята на България, имат значение за нас като българи. И все пак има документи, които са от изключителна важност, защото определят съдбата на нашата страна за столетия напред. Вярвам, всички ще се съгласят, че един такъв документ, може би най-важният в българската история, е “История Славянобългарска” (в оригинал: Историѧ славѣноболгарскаѧ ѡ народе и ѿ цареи и ѡ стыхъ болгарскихъ и ѡ въсехъ деѧнїа ї битиа болгарскаѧ), написана от йеромонах Паисий Хилендарски в периода 1760-62 г. Без Историята на Паисий не би било възможно българското Възраждане и без нея е трудно да си представим изобщо съществуването на България. Вероятно на второ място по важност бих поставил Санстефанския мирен договор от 3 март 1878 година. С него се слага край на руско-ту

Книгите за Тракия – рецензия от Лазар Налбантов

Изображение
Книга за Тракия от Д. Шалапатов   Рецензия на кнжнината за Тракия от историка и народен певец Лазар Налбантов. Има няколко автора, които са посветили голяма част от живота си на изследване и описване на събитията и личностите в Тракия, така щото потомците да не се лутат из тъмното, но да знаят всичко за своя произход и истината за Тракия и тракийските българи. Сред авторите, написали важни книги за Тракия и тракийци трябва да споменем Анастас Разбойников и баща му Спас Разбойников с техните научни трудове за Тракия, сред които може да споменем “Обезбългаряването на Западна Тракия”, “Тракийски сборник”, “Населението на Южна Тракия”, “Апостолите на свободата в Одринска Тракия” и др. Трябва да споменем и Христо Караманджуков, първия председател на Тракийския научен институт, създаден през 1934 година с цел да изучава Тракия и тракийското население. Той написва трудът “Подготовка на Илинденско-Преображенското въстание в Странджа – Малкотърновски революционен район 1902-1903”. От съвременни

Кратко житие на Капитан Петко Войвода – разказ от историка и народен певец Лазар Налбантов

Изображение
Капитан Петко Войвода Кратък преразказ на разказа на Лазар Налбантов относно патрона на Тракийско дружество Странджа пред членове на дружеството. Капитан Петко войвода, известен още като Петко Киряков, е български хайдушки войвода и борец за свобода, посветил живота си на освобождението на България и по-специално на Тракия през втората половина на 19 век. Роден е в село Доган Хисар, Беломорска Тракия, на 18 декември 1844 г. Началото на хайдушката му дейност е през 1861, след като турци убиват брат му и братовчед му. Скоро малката му чета от 7 души убива непосредствените убийци на роднините му, както и издалия заповедта Мехмед Кеседжи Бей. В началото на 1861 г. Петко воюва срещу османците в Марония, Енос и околностите. През 1863 част от четата е заловена край Енос и хвърлена в затвора. По-късно ги местят в Драма, като по пътя хайдутите правят опит за бягство. Скоро обаче всички отново са заловени, без войводата Петко. През 1864 Петко отново излиза в гората с нова чета и успява да победи

Берлинският договор и значението му за България – лекция от Лазар Налбантов

Изображение
  България след Берлинския конгрес Резюме от лекцията на историка и народен певец Лазар Налбантов, изнесена пред членове на Тракийско дружество Странджа, Бургас. На 13 юли 1878 г. е подписан Берлинският договор, известен още като Договор между Австро-Унгария, Франция, Германия, Великобритания и Ирландия, Италия, Русия и Османската империя за уреждане на т.нар. източен въпрос. Договорът е следствие от Руско-турската война от 1877-1878 г., в която Русия излиза победител срещу Османската империя. Великите сили, участващи в конфликта, преструктурират картата на Балканския регион, зачерквайки някои от точките, заявени от Русия в прелиминарния договор от Сан Стефано, докато османците губят основните си владения в Европа. Берлинският договор е едно от трите значими мирни споразумения след Виенския конгрес през 1815 г. и е последният документ от Берлинския конгрес, състоял се от 13 юни до 13 юли 1878 г. На конференцията присъстват Великобритания и Ирландия, Австро-Унгария, Франция, Германия, И